Kursenes konserter

Fiolingutt med rose i munnen

Kursenes konserter er gratis og åpne for alle. Noen få konserter trenger man billetter til. Disse unntakene er markert med stjerne. Trykk på den enkelte konsert for å komme til billettsalg. 

Alle med årets festivalarmbånd får gratis inngang også ved disse konsertene. (NB: Gjelder kun konsertene i denne oversikten - ikke øvrige festivalkonserter.)

Konsertene holdes i gymsalen på Valdres folkehøgskole der ikke annet er angitt. 

 

Kurskonserter 2021:

Fredag 18. juni
18.00            Åpningskonsert, Valdres folkemuseum

Lørdag 19. juni
Kl. 18.00:         Kurskonsert                  
Kl. 20.00:         Kurskonsert

Søndag 20. juni
Kl. 12.00:         Kurskonsert                                                                
Kl. 20.00:         Kurskonsert                                                                

Mandag 21. juni
Kl. 12.00:         Kurskonsert                                                                
Kl. 20.00:         Kurskonsert                                                                

Tirsdag 22. juni
Kl. 12.00:         Kurskonsert                                                                
Kl. 18.00:         Kurskonsert                                                                 

Onsdag 23. juni:
Kl. 11. 00.       Avslutningskonsert 1. periode, Valdreshallen/ Nord-Aurdal kulturskole

Torsdag 24. juni
Kl. 16.00:         Åpningskonsert 2. periode, Valdreshallen
                        Ung Filharmoni: Symfoniske danser

Fredag 25. juni:
Kl. 20.00:         Kurskonsert                                                                

Lørdag 26. juni:
Kl. 12.00:         Kurskonsert                                                                
Kl. 20.00:         Kurskonsert                                                                

Søndag 27. juni:
Kl. 12.00:         Kurskonsert                                                                
Kl. 18.00:        Familieforestilling med Valdres sommerballett, Valdreshallen

Mandag 28. juni: 
Kl. 12.00:         Kurskonsert                                                                
Kl. 18.00:         Kurskonsert                                                                
Kl. 20.00:         Beethoven sonater                                                    

Tirsdag 29. juni:
Kl. 11.00:        Avslutningskonsert stryk, Valdres folkehøgskole
Kl. 13.00:        Avslutningskonsert, Senter for talentutvikling     
                       Valdres folkemuseum          

Torsdag 1. juli:
Kl. 18.00:         Kurskonsert                                                                
Kl. 20.00:         Kurskonsert                                                                

Fredag 2. juli:
Kl. 18.00:         Kurskonsert                                                                
Kl. 20.00:         Kurskonsert                                                                

Lørdag 3. juli:
Kl. 18.00:         Kurskonsert                                                                
Kl. 20.00:         Kurskonsert                                                                

Søndag 4. juli:
Kl. 18.00:         Kammerkonsert                                                         
Kl. 20.00:         Kammerkonsert                                                         

Mandag 5. juli:
Kl. 11.00:         Avslutningskonsert