Kursreglement

Noter og horn

 

 • Deltakerne må følge alle beskjeder som blir gitt, både skriftlig og muntlig
 • Deltakerne er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert via hjemmeside før kurset, og via oppslag på kursted i løpet av kurset. Det er viktig å overholde frister som blir gitt, spesielt i forhold til konsertpåmelding og betaling
 • Ved for sen konsertpåmelding kan man ikke forvente å få spille på konsert(er)
 • Ved for sen betaling av kursavgift vil man kunne miste plassen
 • Ved avmelding før 1/5 2022 blir hele kursavgiften refundert (minus påmeldingsavgift)
 • Ved avmelding mellom 1/5 og 1/6 2022 blir 50% av kursavgiften refundert (minus påmeldingsavgift)
 • Ved avmelding etter 1/6, grunnet sykdom, kan man søke eget forsikring selskap (reiseforsikring) om å få dekket dette. 
 • Vi forutsetter at alle voksne og barn oppfører seg på en fin måte mot hverandre. Det er nulltoleranse for mobbing, diskriminering og all form for krenkende og trakasserende oppførsel! Det legges vekt på ro og orden på kursområdet, og at oppførsel skal stå i samsvar med sunn fornuft vedrørende hva som er tillatt og ikke, sjenerende og ikke, samt ellers i samsvar med norsk lov.
 • Vi forventer at alle rydder etter seg, både innendørs og utendørs!
 • Alle deltakere som har fått overnattingsplass på folkehøgskolen og er tildelt rom her, må bli boende i anvist rom under hele kurset. Det vil si at det ikke er tillatt å overnatte andre steder under kurset, med mindre dette er avklart spesielt med kursleder og leirsjef på forhånd.
 • Det skal være ro i alle hus der man overnatter fra kl. 21.00. Ta hensyn til de andre. Husk at de yngste legger seg tidlig. Vær stille hvis du kommer tilbake fra konsert etter 21.00. Alle deltakere skal være på sitt eget rom fra klokka 23.00-06.30. Hvis konserter varer lenger enn dette, skal man være på sitt eget rom senest 15 minutter etter konserten er ferdig
 • Vaktrunder vil bli gått fra kl. 22.30 og utover
 • Konserter, øving, spilling og sosialt samvær etter kl. 21.00 foregår i hovedbygget og undervisningsbygget
 • All bruk av rusmidler er forbudt for samtlige deltakere under 18 år, og for alle som oppholder seg på folkehøgskolens område. Det vil altså si at det er forbudt å nyte alkohol på folkehøgskolens område, for alle, både deltakere og ledsagere.
 • Røyking kan kun foregå for voksne over 18 år på anvist plass.
 • Bading for deltakere under 18 år er kun tillatt når det foregår i organiserte former med ansvarlige ledere fra kurset. Følg med på informasjon i løpet av kurset
 • Brudd på reglement vil kunne medfører hjemsending for deltakers egen regning
 • Ved ulykke/skader som resultat av brudd på reglement, kan ikke Valdres Sommersymfoni ansvarligholdes
 • Husdyr er ikke tillatt på folkehøyskolens område