Solveig Skogdal

Papillondeltaker
Papillondeltaker, Fagott
Solveig Skogdal

Solveig Irene Primberg Skogdal fra Tromsø er født i 2003. Hun spiller både fagott og jazz-piano. Hun begynte å spille fagott da hun var 7 år. Hun hadde landsdelsmusiker Anton Biehe, fra Narvik, som lærer fra hun var 7 til 14 år. Solveig har nå Jon Halvor Lund fra «Den Norske Opera og Ballett» som lærer. Hun har i tillegg hatt timer og mesterklasser med Alessandro Caprotti, Dag Jensen, Eirik Birkeland, Roman Reznik, Sara Warner Vik, John Miller, Pierre Xhonneux, Jussi Särkke, Per Hannevold, Anders Engström og Fredrik Ekdahl. Hun har deltatt på fagottsymposium i 2016 og 2017.

Solveig er elev ved Kulturskolen i Tromsø og siden 2014 har hun deltatt i kulturskolens fordypningsprogram, både på fagott og jazz-piano. Hun er nå i gang med sitt fjerde år i Konservatoriets talentutviklingsprogram «Unge Musikere». Hun spiller i tillegg i flere kammermusikkprosjekter sammen med konservatoriestudenter.

Solveig er fast medlem av Tromsø Byorkester og Ungsy (Samarbeidsprosjekt mellom NOSO og Kulturskolen i Tromsø). Hun har vært med i NUS (Norbottens Ungsomssymfoniorkester), Toppensymfonikerne, Norsk Barnesymfoniorkester. Hun var med i NUSO (Norsk Ungdomssymfoniorkester) fra 2016 til 2019, hvor de i 2019 spilte blant annet i Estland. Fra 2019 ble hun også valgt til å være med i NUSO sitt kunstnerisk råd.

I 2018 og 2019 har Solveig fått være med på Polstjärnekurset via Papillon-prosjektet, hvor hun har fått, og skal i januar 2020, spille med Gøteborg Symfonikerne.

Etter prøvespill, ble Solveig ble plukket til å være med på Ung Filharmoni 2019 hvor de spilte Mahler 1. symfoni side-om-side med Oslo Filharmonien.

Som vinner av en solistkonkurranse i Tromsø, var hun i 2018 solist med Ungsy-orkesteret med 1. sats av Webers fagottkonsert. Hun spilte igjen 1. satsen av Weber sin fagottkonsert med Tromsø Byorkester, desember 2018.

I 2017 vant Solveig Grand Prix i den internasjonale konkurransen Stages of the Growth i Arkhangelsk. Hun har 2 ganger kommet videre til den nasjonale semifinalen i UMM, og fikk i 2018 1. pris.

Solveig mottok i 2016 et talentstipend på 27500 kroner fra Sparebank1 Nord-Norge, og mottok i 2017 Drømmestipendet. 

I januar 2018 kom Solveig til finalen i UMM, etter å ha blitt plukket som beste musiker ut ifra sin instrument- og aldersgruppe. Dermed fikk hun et spilleoppdrag, hvor hun skulle være solist med Toppensymfonikerne sommeren 2018. Der spilte hun Villa-Lobos sin Ciranda das Sete Notas, et stykke for fagott og strykeorkester.

I tillegg til å spille fagott er Solveig en aktiv jazz-pianist, både lokalt i storband, som solist og i jazzband. Hun har gjennom mange år vært elev ved Barnas Jazzhus/Improbasen i Oslo, og har vært med på en rekke jazzfestivaler og workshops i Oslo, Sapporo, Leipzig, Hamburg og Ribe. I juni 2018 fikk Solveig sjansen til å spille sammen med jazzpianisten Jan Gunnar Hoff på åpningsseremonien for et nytt parkert piano.