Harald Ramm Haugland

Papillondeltaker
Papillondeltaker, klaver
Harald Bilde

Harald Ramm Haugland (f.2001) er en norsk pianist og komponist som studerer bachelor på Norges Musikkhøyskole, der han har Håvard Gimse som professor. Han har vært tilknyttet Unge Talenter ved Barratt-Due Musikkinstitutt, samt vært elev på musikklinja på Majorstuen skole og Foss VGS. Tidligere har han vært elev av bl.a. Michael Endres, Christian Ihle Hadland og Lars Haugbro. 

Harald har deltatt i flere nasjonale konkurranser, som solist og kammermusiker, og mottatt en rekke 1.priser samt Sparre Olsen prisen og to inspirasjonspriser i Ungdommens Musikkmesterskap. Han har deltatt som festivalmusiker på bl.a. Festspillene i Bergen, Hemsingfestivalen, Oslo kammermusikkfestival og Trondheim kammermusikkfestival. Harald er en allsidig musiker som har spilt mye i diverse sjangere og ensembler/band, samt komponerer egen musikk. I 2018 fikk han fremført et verk av Oslo Filharmonien. Under Festspillene i Bergen 2021 urfremførte han to verk sammen med August Schieldrop i Håkonshallen, deriblant en egenkomponert sats.