Priser

Oktett, Forhold som slår gnister, VFHS 2019

OBS Søknadsfrist for alle kurs er 15. Januar!

Søknadsgebyr
Alle våre kurs medfører et obligatorisk gebyr på 300 NOK ved innsending av søknad. Avgiften er ikke-refunderbar (se reglement).

Pris for kursdeltakelse inkludert kost og losji 2022:
NOK 5.900,-* + søknadsgebyr kr. 300,- 

(Full pris er ca. kr. 15.900,- og Sommersymfonien dekker automatisk mellomlegget.)

Prisen inkluderer kursdeltakelse, samt kost og losji.

Deltakere under 18 år bor på Valdres folkehøgskole (Leira). 

Studenter bor på Scandic Valdres (Fagernes). 

* Søkere som spiller bratsj og kontrabass får også støtte fra prosjektet Instrumenter i fokus. Prisen for bratsjister og kontrabassister blir NOK 3.500,- dette forutsetter at man bor på folkehøgskolen!(Ingen andre rabatter blir gitt i tillegg til dette.) 

 

Rabatter

  • Søskenrabatt NOK 600,- (Gjelder fra og med søsken nr. 2 og der ingen andre rabatter er gitt)
  • Deltakere bosatt i Valdres - fradrag på NOK 1.000,- (Gjelder uavhengig av om deltakeren bor på folkehøgskolen eller hjemme.)
  • Privat innkvartering - fradrag på NOK 500,-

Tillegg

  • Pris per ledsager/forelder NOK 4.300,- (dekker kost/losji og konserter på folkehøgskolen).  
  • Pris for søsken som ikke deltar på kurset NOK 3500,-

Valgfag

  •  Kammermusikk valgfag, pris NOK 1.000 kr per person i allerede etablerte grupper. 

Stipend/støtteordninger 

Orkester for alle er en ordning som tilbyr sommermusikkskole i orkesterspill til redusert pris — for de som trenger det.

UNOF administrerer dette og tilbyr støtte til deltakere som ellers ville hatt problemer med å betale deltakeravgiften. For å sikre at støtten går til de som har størst behov for den, stiller vi krav om begrunnelse i søknaden. Orkester for alle er finansiert med støtte fra Bufdir. UNOF må inntil videre ta forbehold om at vi får sikret finansiering av ordningen i 2022. 

https://orkester.no/2022/01/sok-stotte-fra-orkester-for-alle/

 

Søknader besvares innen 15. februar og bekreftelse av plass og innbetaling må skje innen 1. mars 2022. 

Avmelding

  • Ved for sen betaling kan man miste den tildelte plassen
  • Ved avmelding før 1/5 2022 blir hele innbetalingen refundert (minus påmeldingsavgift)
  • Ved avmelding mellom 1/5 og 1/6 2022 blir 50% av innbetalingen refundert (minus påmeldingsavgift)
  • Ved avmelding etter 1/6, refunderes ikke innbetalingen, men dersom avmeldingen skyldes egen sykdom, kan man søke eget forsikringselskap (reiseforsikring) om å få dekket dette.