Priser og stipend

Tove Minnefond


Lindemans juniorpris

Lindemans juniorpris deles ut hvert år under Valdres sommersymfoni til en yngre komponist, utøver eller musikkpedagog som har gjort seg spesielt bemerket i norsk musikkliv. Stipendet skal bidra til å inspirere talentene innen klassisk musikk ved at de både blir hørt, sett og verdsatt.

Det vil deles ut inntil 3 juniorpris hvert år på 10 000 kroner. Stipendet deles ut av Valdres sommersymfoni, ved kunstnerisk leder, på grunnlag av nominasjoner og ledelsens helhetsvurdering. 

Nominasjoner:

Enhver institusjon, organisasjon eller minimum tre enkeltpersoner kan nominere kandidater til stipendet. Det er ikke anledning til selv å søke. Nominasjoner skal inneholde "fyldige", dokumenterbare opplysninger og en begrunnelse. Nominerte kandidater må fylle følgende kriterier: Utøvere bør være under 18 år, komponister under 20 år og lovende musikkpedagoger under 26 år.

Nominasjonene stilles til Valdres sommersymfoni ved daglig leder Mona Kleven, og sendes per e-post til post@sommersymfoni.no eller i brevs form til Valdres sommersymfoni, postboks 143, 2901 Fagernes. Frist for innsendelse er 1. desember hvert år.

Utdeling:

Lindemans juniorstipend overrekkes under Valdres sommersymfoni i slutten av juni/starten av juli.  Grunnet Covid-19 situasjonen, vil det i 2020 bli en digitalk bekjentgjøring i sosiale medier, den 1.oktober. 

For De Unges Lindemanpris og Lindemanprisen se http://lindemanslegat.no/

Fondet ble opprettet med midler fra en privat donasjon gitt av Alf Richard Kraggerud, i forbindelse med at han mottok Lindemanprisen 2017.

 

Tove Sinding-Larsens minnefond 

Tove Sinding-Larsens minnefond deler hvert år ut et stipend på kr. 10.000,- til en ung cellist (under 18 år) som utmerket seg spesielt.

Det er ingen søknadsprosess, men lærere har anledning til å sende en anbefaling til post@sommersymfoni.no, innen 1.desember hvert år. 

Juryen består av kunstnerisk leder for Valdres sommersymfoni Guro Kleven Hagen og Alf Richard Kraggerud. Fondet administreres av Valdres sommersymfoni.

Stipendet bekjentgjøres og deles ut av Toves mann, Ola Jon Sinding-Larsen, ved en av konsertene under sommersymfonien i slutten av juni/starten av juli hvert år. Grunnet Covid-19 vil prisen for 2020 deles ut som en digital bekjentgjøring.