Om Valdres Sommersymfoni

Stoler, åpningskonsert, Museet 2019

Om oss:

Valdres sommersymfoni ble grunnlagt i 1994 og består av en internasjonal kammermusikkfestival og Nord-Europas største kurs for klassiske musikktalenter. Hvert år i slutten av juni arrangeres rundt 30 festivalkonserter i regionen, samtidig som 300 unge mennesker møtes for å få inspirasjon og undervisning. I tillegg til disse sommeraktivitetene har Valdres sommersymfoni det koordinerende ansvaret for de nasjonale helårsprosjektene «Instrumenter i fokus» og «Papillon». Valdres sommersymfoni er en del av Norsk ressurssenter for klassisk musikk KF som drifter festivalen, kursene samt nasjonale og internasjonale prosjekter. 

Fremtidige datoer: 

2022
Festival - 17. juni til 27. juni 
Kurs 22.juni-2.juli

2023

Kursene, 24.juni - 4.juli

Festivalen, 28.juni - 2.juli

2024
21. juni til 2. juli

2025
20. juni til 1.juli

Vårt styre:

Styreleder: Rolf Lennart Stensø
Nestleder: Anne Revling
Styremedlem: Alf Richard Kraggerud
Styremedlem: Ketil Kjenseth
Styremedlem: Marit Knutsdatter Strand

Varamedlem: Hanne Rinholm
Varamedlem: Jannik Lindbæk